Odpadové hospodářství - evidence odpadů

Odpadové hospodářství

Svěřte vedení evidence do rukou profesionálů

Věděli jste, že průběžnou evidenci odpadů musí vést všechny podnikatelské subjekty, bez ohledu na objem odpadů?

Věděli jste, že při produkci nad 600 kg nebezpečných odpadů, musíte podat hlášení o odpadech?

Šetřete čas a náklady a využijte našich profesionálních služeb.
Spolehlivě, srozumitelně a bezpečně.

Za výhodnou cenu od nás získáte

 • Vedení průběžné evidence v souladu s legislativou
 • Kontrolu správnosti dokladů do Vašich partnerů
 • Kontrolu oprávnění partnerů

CENÍK PRŮBĚŽNÉ EVIDENCE ODPADŮ

Malá firma

290 Kč/měsíc

do 5 kódů odpadů

Střední firma

590 Kč/měsíc

6 - 10 kódů odpadů

Velká firma

990 Kč/měsíc

10+ kódů odpadu

Obec

1290 Kč/měsíc

Sběrný dvůr, komunální odpady, atd.

Roční hlášení o odpadech do ISPOP od 1500 Kč

I v případě, že si vedete průběžnou evidenci, může být podání ročního hlášení o odpadech složité.

 • provedeme za Vás roční kontroly u partnerů
 • připravíme data do formátu pro podání ročního hlášení do systému ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zajišťuje příjem a zpracování vybraných hlášení (na základě ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

ISPOP je zřízen dle § 4 odst. 1 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem ISPOP a správcem ISPOP dle zákona č. 365/2000 Sb., je Ministerstvo životního prostředí.

Provozovatelem ISPOP dle zákona č. 365/2000 Sb., je Česká informační agentura životního prostředí.

Zdroj: https://www.ispop.cz/zakladni-informace/

Evidence odpadů poradenství

Evidence odpadů poradenství

 • Přijedeme, projdeme s Vámi celé pracoviště a najdeme řešení Vám na míru.
 • Budeme Vás informovat o všech důležitých změnách v legislativě, abyste je mohli promítnout do praxe.

603 222 271

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PORADENSTVÍ

 • Nejste si jisti, zda Váš provoz vyhovuje
  všem parametrům daným legislativou?
 • Těžko se orientujete v neustálých změnách?
 • Chcete předejít pokutám a kontrolám
  ze strany státního aparátu?

SPRÁVA ODPADŮ

evidence@sprava-odpadu.cz +420 603 222 271

ZITA Kájov s.r.o.
Kájov 197, 382 21

IČ: 47237961
DIČ: CZ47237961

 • Poskytujeme poradenství v odpadovém hospodářství
 • Nakládáme s odpady ostatními i nebezpečnými
 • Provozujeme sběrné dvory pro obce
 • Vykupujeme a zpracováváme druhotné suroviny
 • Provozujeme kontejnerovou dopravu odpadů "O" a "N" dle ADR
 • Skartujeme archiválie v souladu s GDPR